АУТСОРСИНГ БЕЗПЕКИ

«Безпека – це процес, а не результат»

Що саме гарантує наша компанія?

Наша компанія гарантує прозорість і своєчасність виконання поставлених завдань. Ми створимо всі необхідні умови для безпеки вашого підприємства, щоб усунути будь-які перешкоди з якими ви можете зіткнутися.

image

По-перше, базовим і дуже важливим елементом роботи служби безпеки є система запобігання втрат - це комплекс заходів, які проводяться спільно службою безпеки, системними адміністраторами, бухгалтерією і також, іншими підрозділами підприємства з метою запобігання втрат товарно-матеріальних цінностей.

Так само, система обліку та контролю - це організаційні заходи, технічні засоби та нормативні акти (такі як: законодавчі, професійні, відомчі та об'єктові), на основі яких здійснюється облік і контроль діяльності підприємства.

Кадрова безпека, тобто система підбору персоналу та організація таких взаємовідносин на підприємстві, які допоможуть забезпечити максимальний економічний ефект від його діяльності шляхом проведення якісної перевірки персоналу при прийомі на роботу, а також при звільненні співробітників.

Структурні підрозділи - фахівці, які забезпечують фізичну, економічну і технічну безпеку відділів підприємства.

Інформаційна безпека – це комплекс заходів, спрямованих на захист конфіденційної інформації підприємства, а також оперативну роботу по збору, аналізу та використанню відомостей з різних джерел про постачальників, клієнтів, конкурентів і персонал компанії (в т.ч. аудіовізуальне спостереження за діяльністю, як персоналу компанії, так і особового складу служби охорони).

  Послуги в системі економічної безпеки:
 • Прогнозування всіх потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці.
 • Аналіз облікової політики підприємства з точки зору виявлення можливостей зловживань службовим становищем, розкрадання, здійснення інших протиправних дій співробітниками підприємства.
 • Проведення вибіркової перевірки організації обліку і списання майна підприємства, вибіркова участь в інвентаризації майна підприємства з метою перевірки дотримання регламенту проведення інвентаризації.
 • Ділова розвідка партнера по бізнесу.
 • Проведення службових розслідувань за фактом виявлення недостач, фактів розкрадань, псування майна підприємства, Розслідування випадків нанесення економічних збитків в результаті дій або бездіяльності співробітників підприємства.
 • Розслідування випадків нанесення економічних збитків та ділова розвідка партнерів по бізнесу.
 • Надання послуги «Таємний покупець».
  • Робота з персоналом:
 • Перевірка кандидатів на ключові посади топ-менеджерів, керівників структурних підрозділів, а також співробітників, наділених правами доступу до конфіденційної інформації підприємства, перед їх прийомом на роботу, також проведення інструктажу при прийомі на роботу.
 • Визначення пакета документів, необхідних для ознайомлення і підпису новими співробітниками при прийомі на роботу, що регулює відповідальність за розголошення комерційної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.
 • Проведення розслідувань у разі виникнення конфліктних ситуацій між працівниками підприємства.
 • Проведення службових розслідувань та перевірка посадових осіб, перевірка посадових осіб та підготовка звільнень співробітників.
  • Послуги в системі інформаційної безпеки:
 • Визначення відомостей підприємства, які підпадають під категорію комерційної таємниці, конфіденційної інформації а також інформації з обмеженим доступом, розробка і регламентація політики інформаційної безпеки.
 • Аналіз технології та організації документообігу підприємства, в тому числі електронного, на предмет виключення несанкціонованого отримання відомостей, що є комерційною таємницею, розробка плану заходів щодо захисту конфіденційної інформації підприємства в умовах надзвичайних ситуацій.
 • Збереження інформації підприємства, виявлення та усунення всіх можливих каналів витоку конфіденційної інформації.
 • Розробка плану заходів щодо захисту конфіденційної інформації, захист від можливого «промислового шпигунства», забезпечення захисту від прослуховування об'єктів підприємства
 • Аналіз документації підприємства на предмет виявлення документів, що містять інформацію, витік якої може завдати шкоди діловій репутації підприємства; вжиття заходів щодо виключення даної загрози.
  • Послуги в системі фізичної безпеки:
 • Забезпечення безпеки майна підприємства, захисту майна, а також об'єктів підприємства від крадіжок, розкрадань, псування, також і – технічного захисту об’єктів – охорона, пожежна сигналізація.
 • Взаємодія з охоронними організаціями; оцінка якості послуг, які вони надають, а також своєчасність реагування при виникненні загроз.
 • Вибір об'єктів, для яких необхідне встановлення відеоспостереження.
 • Організація фізичної охорони та відеоспостереження, так само установка мобільного комплекту відеоспостереження у разі отримання інформації про проведення перевірки на підприємстві або провокацій державних Служб або конкурентів.
 • image

  Питання, які можуть вас зацікавити.
  Контакти

  Ми знаходимся за адресою:
  вул. М. Малиновського, 2, Дніпро, 49098 (БФЦ "ВАВІЛОН", вхід 2, башта 9, поверх 2)

  loader